Gularhuset

Gularhuset

Gularhuset

Gularhuset har adresse Absalon Beyers gate 13a og ligger sentralt i Sandviken med relativt kort gangsavstand (i hvert fall for en sprek idrettsungdom) fra Fløibanestasjonen. Idrottslaget med sitt utspring i BUL i Bergen hadde helt fra starten i 1946 behov for hybler til innflytterne som kom til storbyen for å gå på skole og drive idrett. Med kjøpet av Gularhuset i 1974 ble dette behovet til en viss grad realisert. Den gang det gamle bergenshuset ble kjøpt rommet det 10 hybler og et butikklokale i kjelleren. Butikklokalet ble raskt omgjort til hybler slik at huset i dag kan huse 12 personer.

Etterspørselen etter hybel blant lagets medlemmer har som oftest vært stor og det har vært venteliste for å få seg et krypinn i Absalon Beyersgate. Etter at huset ble kjøpt er det gjennomført flere runder med oppussing og reparasjoner. Mye har skjedd på dugnad der særlig Alf Reigstad har utmerket seg med oppofrende innsats.  I løpet av de siste årene har huset gjennomgått en grundig renovering med blant annet skifte av kjøkken og bad. Det gjør at huset i dag fremstår som et attraktivt botilbud til ungdom i Bergen.

Fra starten var det et eget husstyre som tok seg av driften, men de senere årene har dette vært et av hovedlagets ansvarsområder.

Hvis du er aktiv friidrettsutøver eller orienteringsløper, kan tenke deg å gå på skole eller studere i Bergen, og kan tenke deg IL Gular som klubb, så er du hjertelig velkommen til å kontakte oss med tanke på en rimelig hybel. For lagets medlemmer gjelder det å gi beskjed i så god tid i forkant som mulig dersom du er interessert i å flytte inn på Gularhuset. Både eksterne og folk fra andre klubber kjenner til tilbudet, og vi får stadig henvendelser. Så lenge det ikke er folk fra Gular på venteliste blir hybler gitt til eksterne for å holde inntektene oppe. Disse får lov til å bo på huset i halvårsperioder av gangen. Det vil si at «hovedopptak» for hybler er i januar og juli, så dermed trenger vi beskjed i hhv november/mai dersom folk i klubben er interessert i hybler siden vi opererer med en måneds oppsigelsestid.

Nyheter om Gularhuset
Det er for øyeblikket fullt belegg på Gularhuset. Personer som i fremtiden ønsker å flytte inn på huset anbefales å ta kontakt for å bli satt opp på venteliste, slik at man står langt fremme i køen når det åpner seg mulighet for hybel. Hyblene varierer i størrelse og holder en fin standard. Utleieprisen for en hybel (utenom loftet) ligger per dags dato på 2700 kr i måneden (inkl. strøm), noe som er vesentlig lavere enn markedsprisen for hybler i Bergen sentrum. Vennligst kontakt undertegnede for å bli satt opp på venteliste eller andre spørsmål.

Bjørnar Sandnes Lillefosse
994 15 649
bjornar.lillefosse@gmail.com

Status
For alle rom gjelder en leiepris på kr 2 700 inkludert strøm per måned. For loft (3. etg) kan prisen variere etter hvor mange som bor der.

Administrasjon
Det er hovedstyret som tar seg av driften av Gularhuset. For øyeblikket er det Bjørnar Sandnes Lillefosse som er husansvarlig for Gularhuset.

Beboere for øyeblikket:
Kjeller:
Mats Hauge (friidrett)
Even Meinseth(friidrett

1. etg:
Bjørnar Lillefosse (friidrett)
Marius Vedvik (friidrett)
Martin Finne (friidrett)
Leonard Johan Nesheim (friidrett)

2. etg:
Magnus Hjellum (friidrett)
Sondre Dingsør(friidrett)
Kristoffer Janson Grindedal (friidrett)
Vebjørn Borge (friidrett)

3. etg/loft:
Thomas Heggøy (friidrett)
Jacob Boutera (friidrett)