Hovedlaget

Hovedstyret 2017

Leiar: Eirik Myrmel
Nestleiar og kasserar: Kristian Falch
Styremedlem: Sverre Solheim
Styremedlem: Helen Martinsen
Varamedlem: Bjørnar Sandnes Lillefosse

Styret i Hovedlaget (Idrottslaget Gular) er idrottslaget sitt høgste styringsorgan og er organet som forpliktar både Hovedlaget og Undergruppene juridisk og økonomisk. Undergruppene, Friidrettsgruppa og Orienteringsgruppa, har eigne styre og eigne budsjett og rekneskap. Det føreligg retningslinjer som regulerer tilhøvet mellom Hovedlaget og Undergruppene.

Utover dette har Hovedlaget konkrete oppgåver som

  • Drift og vedlikehald av Gularhuset
  • Ansvar for bruk og tilsyn med lagskontoret i Fensal i Kong Oscarsgate 15
  • Ansvar for felles arrangement som årsfest. 17. mai-tilstelling og liknande
  • Drift av Minnefond
  • Innkreving av medlemskontingent.